Podrobný průvodce Železnými horami
Seč a okolí


 - Vodní nádrž Seč  - Zříceniny hradů Oheb a Vildštejn  - PR Oheb  - Seč  - Vodní nádrž Seč II.  - 
 - Počátky  - Hoješín  - Údolí Chrudimky  - 
 - Kovářov a Hrbokov  - Kraskov a Pekelské rybníky  - Bojanov a přilehlé přírodní památky  - 
 - Zobrazit fotogalerii této oblasti  - 


Vodní nádrž Seč


Největší přehradní nádrží v Železných horách je právě vodní nádrž Seč. Vybudována byla v letech 1925-34 a jejím účelem je zejména ochrana proti povodním a výroba elektrické energie, ale slouží také jako významné rekreační středisko celého Chrudimska a přilehlých oblastí - v létě se zde vystřídá až 50 tisíc rekreantů.
Zděná přehradní žulová hráz je 42 m vysoká a 165 metrů dlouhá. Objem nádrže činí přes 22 miliónů metrů krychlových a zadržovaná voda vytváří 7 km dlouhé jezero o ploše 220 hektarů v nadmořské výšce 490,5 m. Přehrada zatopila 4 mlýny, 4 pily, tírnu lnu, statek, hospodářskou budovu a 11 obytných domů. Kámen na stavbu se dopravoval lanovou dráhou z lomu pod Libkovem. Elektrárna o výkonu 3,04 MW je 1,3 km pod přehradou a voda je k ní přiváděna převážně unikátním dřevěným potrubím.
Vodní nádrž, jejíž hladinu zpestřuje také ostrov s lesíkem, je obklopena zalesněnými kopci, skalami se zříceninami hradů Oheb a Vidštejn, poli a loukami a přirozeně také velkým množstvím rekreačních objektů. V jedné ze skal je dokonce vybudován krátký tunel přivádějící silnici na korunu hráze...Vodní nádrž Seč II.


V roce 1947 byla u osady Hořelec vybudována vyrovnávací nádrž Seč II, jejíž sypaná hráz je 10,6 m vysoká a 111 m dlouhá. Na její levou výpust je napojena malá vodní elektrárna o výkonu 60 kW.
Kousek proti proudu od téměř 37 m vysoké vyrovnávací věže, ční nad řeku skaliska, mimo jiné také pověstí opředená Markova skála tvořená rulami ohebského krystalinika.Zříceniny hradů Oheb a Vildštejn


Hrad Oheb je situován na vrcholku skalnatého rulového výběžku nad sečskou údolní nádrží. Rulový masív zde převyšuje hladinu nádrže o 78 m. Jméno hrad dostal podle řeky, která zde mění směr toku prudkým ohybem téměř o 180 stupňů. Také řeka Chrudimka se podle tohoto obybu dříve nazývala Ohebka.
Hrad je poprvé připomínán roku 1315, v první polovině 15. století byl v držení husitských hejtmanů, ve druhé se pak stal střediskem Trčků z Lípy. Ti sice hrad v 60. a 70. letech 15. století přestavěli, rozšířili a vybudovali modernější opevnění, koncem století byl však hrad opuštěn. Teprve ve 30. a 40. letech 19. století byly učiněny kroky ke zpřístupnění a zabezpečení zříceniny. Z hradu se zachovaly zbytky zdiva hradeb, polozasypaný příkop, část vstupní brány, dvě půlkruhové dělové bašty a jedna menší bašta s neobvyklým půdorysem.
Jen několik stovek metrů od Ohebu najdeme na druhém břehu řeky Chrudimky zbytky zříceniny drobného hrádku Vildštejn. Ten byl založen také ve 14. století, již v 15. století byl však pustý.Přírodní rezervace Oheb


Svahy okolo zříceniny Oheb patří do stejnojmenné přírodní rezervace. Najdeme zde suťový les patřící k jilmovým bučinám s pestrým bylinným podrostem a bohatým výskytem měkkýšů. Mezi vzácné druhy vyskytující se v rezervaci patří slimáček horský, vřetenatka rovnoústá, závornatka křížatá, zuboústka sametová aj. Na jižních svazích hnízdil ještě roku 1945 sokol stěhovavý, dnes je zde k vidění poštolka obecná, vrána šedá a výjimečně výr velký a holub doupňák. Podloží je tvořeno rulami Ohebského krystalinika.U Ohebu nad sečskou nádržíSeč


Obec, která dala jméno blízké vodní nádrži na Chrudimce se prvně připomíná roku 1318. Později měla statut městečka a jeden čas dokonce města. Dominantou náměstí je renesanční kostel sv. Vavřince, který byl přestavěn v 17. století. Zajímavý je také barokní kostel sv. Štěpána na místním hřbitově, odkud je i pěkný výhled po krajině Železných hor. Zdejší dvoukřídlý, patrový renesanční zámek byl postaven až na přelomu 16. a 17. století a zdobí ho výrazný portál z roku 1610. Kaplička při silnici jižně od obce připomíná, že se v těchto místech vykonávalo hrdelní právo. Roku 1850 se v Seči narodil významný fyzik Čeněk Strouhal, který je zde i pochován. Pamětní desku i s reliéfem najdeme na domě čp. 56 na náměstí. Vybudování přehrady v bezprostřední blízkosti obce s sebou přineslo nutnost vybudovat ubytovací kapacity pro velké množství rekreantů. Zejména v okolí vodní nádrže tudíž najdeme rekreační objekty nejrůznějších velikostí a architektury - od malých chatek po velké betonové hotely z 80. let 20. století.Počátky


Horní a Dolní Počátky leží pod severovýchodním svahem Kaňkových hor v údolí Počáteckého potoka v nadmořské výšce okolo 400 m. První písemná zmínka o nich pochází ze 14. století. Sídelní struktura obce tvoří téměř původní rozptýlenou potočnicovou skladbu. Údolí je vyplněno usazeninami s nápadným červenohnědým zabarvením půdy. Počátkem čtvrtohor bylo řečištěm pravěké Chrudimky, která protékala Hedvikovskou roklí a tvořila přítok Doubravy.
Pěkná krajina okolo Počátek inspirovala i malíře Jindřicha Pruchu, který zde vytvořil obraz Ptáčnice (1914).Hoješín


Nad levým břehem vodní nádrže Seč leží obec Hoješín prvně připomínaná roku 1491. Najdeme zde rokokový zámeček z poloviny 18. století. Je to obdélná, přízemní stavba s dřevěnou věžičkou a členitou hlavní fasádou s rozeklaným štítem uprostřed. Na klenbě kaple je jednoduchá štuková výzdoba.
V obci je také židovský hřbitov a řada míst, odkud je pěkný výhled do kraje. Od roku 2005 stojí na kopci v 521 m n. m. JV od Hoješína komunikační stožár.Údolí Chrudimky


Než je řeka Chrudimka zpomalena v Sečské přehradě, protéká úzkým skalnatým údolím se strmými svahy místy porostlými přirozeným smíšeným lesem. Dramatičnost v těchto místech navíc dodává balvanité řečiště. Celá oblast tvoří významnou krajinářskou a geomorfologickou lokalitu s výskytem vzácných rostlin.Kovářov a Hrbokov


Tyto dvě vesničky leží nad levým břehem Chrudimky v nadmořské výšce okolo 530 m a prochází jimi silnice spojující Heřmanův Městec se Sečí.

 • V okolí obce Kovářov (první písemná zmínka z roku 1329) se nalézají prameny několika potůčků a na východním konci obce stojí památná lípa.
 • V Hrbokově (první písemná zmínka z roku 1349) stojí původně gotický kostel sv. Václava přestavěn v 18. století s věží z 19. století. V okolí obce můžeme na louce najít početné krátery vytvořené v minulosti vojenskými střelami. • Kraskov a Pekelské rybníky


  Rekreačně využívaná lokalita u Pekelských rybníků pod vrchem Bučina (606 m n. m.) může nabídnout ubytovací kapacity včetně autokempu, možnost koupání a pěších či cyklo výletů po okolí.
  Soustava dvou Pekelských rybníků je významným rekreačním a rybářským centrem. Vedle toho slouží i jako zásobárna užitkové vody pro cementárnu v Prachovicích a má význam pro zmírnění následků velké vody. Obec Kraskov je prvně zmiňována v písemných pramenech roku 1499. Váže se k ní pobyt českých malířů Antonína Slavíčka (1905), Oldřicha Blažíčka (1911-14) a Jindřicha Pruchy (1908-14), který zde namaloval svůj nejrozměrnější obraz Kraskovská náves (1913).


  Pekelský rybník u Kraskova

  Pekelský rybník u Kraskova


  Bojanov a přilehlé přírodní památky


  Obec Bojanov leží v údolí řeky Chrudimky mezi Sečskou a Křižanovickou přehradou. Připomíná se již roku 1126 jako újezd bojanovský a náležel k vilémovskému klášteru. Ve 14. století byl prodán Jindřichovi z Lichtenburka, potom patřil k hradu Oheb a posléze byl připojen k Nasavrkům.
  Vedle původně gotického kostela sv. Víta z roku 1349 obnoveného barokně roku 1730 stojí barokní zvonice s dřevěným bedněním. V kostele můžeme najít freskovou výzdobu, poblíž nás jistě zaujme pěkně opravená barokní fara a památná lípa.
  V blízkosti Bojanova, v údolí potoka Dehetník, lze rozeznat opuštěné vápencové lomy a zbytky staré vápenky. V okolí byly nalezeny některé vzácnější minerály jako např. kolumbit, rhodonit a skapolit.
  U Horního Bezděkova stěží přehlédnete areál textilního podniku Technolen Bojanov.

  V okolí Bojanova a Horního Bezděkova bylo pro svoji vzácnost vyhlášeno několik lokalit přírodními památkami.

 • Jedná se například o rybník na pravém břehu Chrudimky, který je významnou zoologickou lokalitou a hnízdištěm ptactva (PP Rybník u Bojanova).
 • Nad pravým břehem Chrudimky poblíž Bojanova najdeme přírodní rezervaci Vápenice. Předmětem ochrany jsou zde zejména lesní porosty bučin, bukojedlin a dubohabřin s výskytem chráněných živočichů...
 • Přírodní památka Polánka - to je malá suchá loučka v polích u lesíka, kde se nachází poslední lokalita výskytu prstnatce bezového na Chrudimsku a další vzácné druhy rostlin.
 • U Horního Bezděkova můžeme na louce najít prameniště s bohatým výskytem bledule jarní a dalších vzácných rostlin. •  - Chvaletice a okolí  - Semtěš, Podhořany a okolí  - Heřmanův Městec a okolí  - 
   - Prachovice a okolí  - Třemošnice a okolí  - Seč a okolí  - Nasavrky a okolí  - 
   - Slatiňany a okolí  - Horní Bradlo a okolí  - Trhovokamenicko, Hlinsko a okolí  - Skuteč a okolí  - 
   - Libice a Ždírec nad Doubravou a okolí -   Tyto stránky Železných hor jsou umístěny na adrese: http://zelezne-hory.aspone.cz
  Copyright (c) 2000 - 2011  Petr Hlavatý