O stránkách

  Jsem rád, že si prohlížíte tyto stránky. V následujícím textu se dočtete něco málo o jejich vzniku, tvorbě a autorovi.
  Jmenuji se Petr Hlavatý a žiju v Podkrkonoší.   Když jsem se ve svých osmnácti letech přestěhoval na sedm let z Podkrkonoší do Ronova nad Doubravou, jedinými horami pro mě byly Krkonoše, a musel jsem se jen usmívat, když zdejší lidé mluvili o těch kopcích nad Ronovem jako o horách...
  Uplynulo pár let a ani nevím jak - stal jsem se jejich pravidelným návštěvníkem a obdivovatelem... Kopce Železných hor v sobě musí mít něco, čím si člověka postupně získají, jak to dokázaly také v mém případě.
  Jak jsem postupně Železné hory poznával, rostla tím potřeba s někým se o toto poznání podělit. Tato potřeba spolu s pocitem, že těm kopcům, kterým jsem se zpočátku ušklíbal něco dlužím, mě přivedly k sestavení internetových stránek o Železných horách...


  Děkuji všem, kteří mi poslali maily, fotky a zajímavosti o Železných horách. Také díky Vám jsou stránky bohatší.

  Závěrem Vás chci požádat o trpělivost a shovívavost ohledně aktualizací a celkového vývoje stránek. Celé strany vznikají pouze v mém volném čase, kterého příliš nemám, a tak jejich vývoj nejde tak rychle, jak bych si představoval.

Kontaktní e-mailová adresa: PetrHlavaty@seznam.cz


Autoři fotografií umístěných na těchto internetových stranách:
František Bárta, O. Čížek, J. Dašková, Michal Dimmer, Lenka Hlavatá, Milena Hlavatá, Ladislav Hlavatý, Petr Hlavatý, Helena Holubářová, Martin Horský, Zdeněk Karas, Jaroslav Kroutil, Petr Lidický, Jaroslav Petrásek, Zdeněk Pražák, Michal Rajnoch, Jana Reichenbachová, Jiří Reitmayer, Andrea Ronešová, Miloš Trávníček, Pavel Urbanec, Bohumil Vodička, Tomáš Vodička, Robert Vokáč


Autorská práva - Copyright

  Všechny snímky a texty na těchto internetových stranách jsou chráněny podle zákona autorskými právy a jejich další použití je možné pouze se souhlasem autora a udáním zdroje.Použitá literatura


Knihy a brožury

Autor Název Vydal
Hruška J. Geomorfologie a geoekologie Železných hor Vlastním nákladem v roce 2000
Hruška J. a kol. Historie těžby nerostných surovin v Železných horách Vlastním nákladem v roce 2000
Štěpán L. Lidové stavitelství Chrudimska Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Vč kraje v Pardubicích, 1987
Štěpán L. a kol. Chrudimsko. Utváření venkovských sídel. Státní okresní archiv v Chrudimi, Chrudim 2001
Štěpán L. a kol. Veselý Kopec - Soubor lidových staveb Vysočina Památkový ústav v Pardubicích, 1994
Křivanová M., Hájek M. Mikroregion Hlinecko Svazek obcí Mikroregionu Hlinecko, 2002
Vodička J. Železné hory očima geologa Pro Společnost přátel Železných hor vydala Invence Litomyšl, 1997
Bárta F., Faltysová H. a kolektiv Pardubicko - Chráněná území ČR (IV.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha 2002
Bárta F. Obratlovci Pro Společnost přátel Železných hor vydala Invence Litomyšl, 2000
Kolektiv autorů Pracovní seminář u příležitosti 10. výročí vyhlášení CHKO Železné hory Pro Společnost přátel Železných hor vydal Grantis, s. r. o., Ústí nad Orlicí, 2001
Jirásek J. Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor Pro Společnost přátel Železných hor vydala Invence Litomyšl, 1998
Bárta F., Stehlík J. Průvodce vlastivědnou stezkou "Krajem Železných hor" Pro Společnost přátel Železných hor vydala Invence Litomyšl, 1997
Bárta F. a kolektiv Průvodce vlastivědnou stezkou "Krajem Chrudimky" Pro Společnost přátel Železných hor vydala Invence Litomyšl, 1997
Kolektiv autorů Heřmanův Městec Pro MěÚ Heřmanův Městec vydala Společnost pro kulturu v Heřmanově Městci, 1996
Dibelková I. a kolektiv Průvodce po České republice - Železné hory Olympia, a.s., Praha 2004
Klaus Alois Průvodce po Heřmanově Městci a Železných horách Heřmanův Městec, 1901
Kolektiv autorů Vysvětlivky ku geologické mapě Hor Železných a sousedních okrsků ve Východních Čechách Praha, 1891
Sejček Z. a kolektiv Almanach Ronova nad Doubravou Triality, Ronov nad Doubravou 1998Mapy a plány

Autor Název Vydal
Cinkan Z., Hlaváč L., Kočárek E. Železné hory. Soubor turistických map 1:50000 KČT Praha, 1999
Pařík J. Vysokomýtsko a Skutečsko. Soubor turistických map 1:50000 KČT Praha, 1995
Cinkan Z., Kupka J., Procházka L. Havlíčkobrodsko. Soubor turistických map 1:50000 KČT Praha, 1999
Cinkan Z., Kupka J., Sáblík J. Žďárské vrchy. Soubor turistických map 1:50000 KČT Praha, 1998
Kašparec J. Kolínsko a Kutnohorsko. Soubor turistických map 1:50000 KČT Praha, 2000
Kolektiv autorů Region Železné hory 1:75000 - příroda, kultura, rekreace. Pro Společnost přátel Železných hor vydala Invence Litomyšl, 1998
Kolektiv autorů Seč a okolí - podrobná turistická mapa 1:10000 Pro Společnost přátel Železných hor vydala Geodézie Krkonoše, s. r. o., 1998
Kolektiv autorů Třemošnice - orientační plán města a okolí Městský úřad Třemošnice, 1996


Skládačky CHKO Železné hory

Autor Název Vydal
Hubáček J. Venkovská architektura Společnost přátel Železných hor
Bárta F. CHKO Železné hory. Informace pro návštěvníky Pro Společnost přátel Železných hor vydala Invence Litomyšl, 1996
Bárta F. Lichnice - Kaňkovy hory Společnost přátel Železných hor
Čech L. Údolí Doubravy Pro ZOČSOP Chotěboř vydala Invence Litomyšl, 1997
Bárta F. Ohrožená společenstva rostlin Společnost přátel Železných hor, 2000
Bárta F. Přírodní památky Pro Společnost přátel Železných hor vydala Invence Litomyšl, 1994
Bárta F. Oheb Pro Společnost přátel Železných hor vydala tiskárna Augusta
Bárta F. Živočichové - obratlovci Společnost přátel Železných hor, 1999
Bárta F. Památné stromy Pro Společnost přátel Železných hor vydala Invence Litomyšl, 1996
Bárta F. Mokřady Pro Společnost přátel Železných hor vydala Invence Litomyšl, 1997


Zdroje na internetu:

http://www.mzh.cz/npr/default.htm
http://welcome.to/vysocina
http://www.zeleznehory.ochranaprirody.cz/
http://zelhory.schkocr.cz
http://www.hlinecko.cz/
http://www.mzh.cz
http://www.maszr.oblast.cz/
http://www.sweb.cz/bezdekov
http://www.hermanuv-mestec.cz/
http://www.hlinsko.cz
http://www.choltice.cz
http://www.chotebor.cz
http://www.jerisno.cz/
http://libicend.webpark.cz
http://www.ssakhk.cz/v04/jednotlivci/tenkrat/lukavice/index.html
http://www.malec.cz/
http://www.nasavrky.cz
http://www.obecprachovice.cz/
http://www.rusinov.cz/
http://www.obec-sec.cz
http://www.skutec.cz/
http://www.obecsvidnice.cz
http://www.trhovakamenice.cz/
http://www.tremosnice.cz
http://www.tynecnadlabem.cz/
http://www.vapennypodol.cz/
http://www.chj-vcelakov.wz.cz/
http://www.mujweb.cz/www/zaborinadlabem/
http://www.zdechovice.cz/
http://zdirec.cz/
http://www.boii.cz
http://www.hlinecko.cz/ski/index.phtml
http://extranet.kr-vysocina.cz/pocasi/snih/index.php
http://letistepodhorany.cz/
http://www.mujweb.cz/zabava/aeroklub.skutec/
http://www.lezaky.cz/
http://www.parizov.webzdarma.cz/index.htm
http://www.skaut-ronov.wz.cz/
http://www.geocities.com/Paris/Gallery/2832/index.html
http://www.pruvodce.com/slatinany/index.php3
http://nts1.cgu.cz/app/fotoarchiv/fotoarchiv.php?region=81
http://www.semtes.cz
http://www.slavikov.cz
http://www.ceske-lhotice.cz
http://www.schkocr.cz
http://encyklopedie.seznam.cz
Tyto stránky Železných hor jsou umístěny na adrese: http://zelezne-hory.aspone.cz
Copyright (c) 2000 - 2011  Petr Hlavatý