Aktuality, zajímavosti


Následky silného větru v NPR Lichnice-Kaňkovy


29.6.2007
Ve čtvrtek 21. června 2007 způsobil silný vítr v CHKO Železné hory v části NPR Lichnice-Kaňkovy hory značné škody na bukových porostech. Po dohodě s Lesy ČR a dotčenými obcemi vydala Správa CHKO z důvodu ochrany přírody i zdraví návštěvníků zákaz vstupu, který je stanoven od 29. 6. do 15. 8. 2007.

Zdroj: Správa CHKO Železné hory