Aktuality, zajímavosti


Silný vítr napáchal škody i v Železných horách


19.1.2007
Škody, které napachal silný vítr v noci na 19. ledna 2007 na chráněných územích CHKO Železné hory se zatím naštěstí nezdají nikterak velké. Jde většinou o padlé smrky, které se průběžně odstraňují z tras naučných stezek a dalších turistickych tras vedoucích přes chráněná území. V kontrole a odstraňování následků vichřice budeme pokračovat i v průběhu nadcházejícího tydne.

Zdroj: Správa CHKO Železné hory

22.1.2007
Při kontrole na dalších lokalitách v CHKO zjišťujeme škody, které naštěstí nejsou zásadního charakteru. Jedná se převážně o újmy na smrkových kulturách. Žádný z památných stromů na území CHKO Železné hory nebyl poškozen. Dále pokračujeme v práci na zprůchodnění naučných stezek, turistických tras a opravách oplocení kolem nových výsadeb jedle a buku.

Zdroj: Zdroj: Správa CHKO Železné hory