Aktuality, zajímavosti


Pralesy dostaly zelenou
Marek Nečina


Třemošnice - Porosty, ponechané nyní samovolnému vývoji, jsou součástí Národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory.
Dohodu uzavřeli zástupci Lesů České republiky a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Jde o známou a turisticky atraktivní Hedvíkovskou a Lovětínskou rokli. Celková rozloha lokality, na které se nebude těžit dřevo ani jinak hospodařit, činí bezmála sto hektarů.
Unikátní území je velmi cenné. Na malé ploše se tu vyskytuje velké množství lesních společenstev. Jenom obratlovců tu žije více než stovka druhů, říká František Bárta, vedoucí CHKO Železné hory. Ochranu si zaslouží také skalní reliktní bory nebo panonské trávníky na výchozech skal, včetně vtroušené lípy, javoru klenu nebo jilmu horského, popisuje Bárta významné prvky zdejšího přírodního prostředí. Ochrana tohoto území je výsledkem dlouhodobě velmi dobré spolupráce mezi CHKO a podnikem Lesy ČR. V nejbližší době chceme také zlepšit průchodnost cest v oblasti, aby lidé zbytečně neničili okolní terén, dodává Bárta. Vznik bezzásahového území vítají také zástupci nedaleké Třemošnice. Město nebude vyhlášením nijak dotčeno, říká třemošnický starosta Stanislav Peca. Naopak jsem přesvědčen, že se dále zvýší atraktivita celé oblasti pro návštěvníky a turisty, dodává starosta.

Zdroj: Chrudimský deník, 2. 3. 2007