Aktuality, zajímavosti


Netopýři jsou v jeskyních i kryptě kostela
Romana Netolická


Nasavrky - Pracovníci zdejší Správy chráněné krajinné oblasti Železné hory mapovali včera výskyt zimujících netopýrů v regionu. Na Chrudimsku je hned několik evropsky významných lokalit, jež jsou zaneseny do soustavy chráněných území Natura 2000. Mezi ně se například řadí podzemní krypta pod hlavní lodí kostela svatého Jana Křtitele v Běstvině. Nachází se zde významné nadregionální zimoviště vrápence malého.
Při každoročních kontrolách zjišťujeme postupný nárůst počtu zimujících jedinců. Například loni jsme napočítali 254 exemplářů, říká vedoucí nasavrcké Správy CHKO Železné hory František Bárta. Krypta je pro veřejnost uzavřena. Nadměrná návštěvnost a změna mikroklima by totiž mohly způsobit zánik celé kolonie. Včerejší sčítání se rovněž uskutečnilo v Páterově a Podolské jeskyni u Vápenného Podola. Zde pravidelně zimuje víc než tři sta vrápenců malých a padesát netopýrů brvitých.
V tomto území jsou právě netopýři brvití dlouhodobě kroužkováni. První nález byl v nedaleké Seči a vloni k nám přišlo zpětné hlášení až z Chýnovských jeskyní nedaleko Tábora, informuje Bárta. Páterova a Podolská jeskyně patří mezi pět nejvýznamnějších zimovišť netopýra brvitého. Jak tento tvor vypadá? Srst na hřebetě má cihlově zbarvenou, takže ho lze i na dálku přesně určit. Jeho potravu tvoří zejména pavouci a noční motýli. S pomocí hřebínku na ocasní bláně zametá odpočívající hmyz z listů a větví.

Zdroj: Chrudimský deník, 27. ledna 2007