Aktuality, zajímavosti


Obec hodlá prodat starou žulu a přilepšit tak vlastní pokladně
Miroslav Krčil


Ochránci přírody vítají, že zmizí haldy kamene a otevře se prostor pro rekultivaci území

Trhová Kamenice hodlá zpeněžit tisíce tun žuly, která leží desítky let ladem vedle starých lomů. Se záměrem souhlasí i Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory. Obci se nabídla firma, která obří žulové kusy odkoupí, rozdrtí a následně prodá.
Trhová Kamenice - Podle odhadů leží až dvě stě tisíc tun žuly na třech úložištích u starých lomů v okolí obce. Trhovokameničtí se rozhodli jejich prodejem přilepšit své obecní kase o nemalou částku.
Kámen byl podle slov starosty Pavla Kábeleho vytěžen ale již nezpracován před mnoha desítkami let. Až dosud leží velké žulové kvádry na obrovských haldách u lomů a nic se s nimi neděje. "Dnes jsou tyto haldy zarostlé náletovými stromy a další zelení," popisuje situaci Kábele. Proč tedy tento stav nezměnit a neproměnit kámen v peníze, které přitečou do obecní pokladny? Trhovokameničtí dlouho neváhali a přijali nabídku firmy, která od nich hodlá žulu koupit. "Až se podaří celou záležitost dotáhnout do konce, příjem do obecní pokladny budeme počítat v řádech statisíců korun," říká starosta Kábele. Firma hodlá kámen přesunout od lomů na vlastní pozemek nedaleko Trhové Kamenice. Zde jej bude drtit a následně prodávat jako podkladový materiál pro nejrůznější stavby. "S hlukem a prašností by žádný problém být neměl. Drtička bude v dostatečné vzdálenosti od obce. Dalším plusem je příslib vytvoření minimálně dvou nových pracovních míst," podotýká Kábele.
Projekt přivítala i Správa CHKO Železné hory. Lokalita totiž leží ve třetí ochranné zóně CHKO. "Umožní to rekultivaci daného území, kde byl původně les. Obec tak získá možnost plochu buď znovu zalesnit, nebo si zpřístupní lom, který je zdrojem velmi kvalitního kamene," vysvětluje vedoucí Správy CHKO Železné hory František Bárta. Z hlediska ochrany přírody zde tedy prý žádný problém není.

Zdroj: Noviny Chrudimska, 16. 8. 2006