Aktuality, zajímavosti


Cyklisté se i přes deštivé počasí vydali na výlet
Zdroj: www.chrudimka.cz

V sobotu 5. srpna proběhla i za nepřízně počasí už třetí etapa cyklovýletu pod názvem „Na kole za krásami přírody Železných hor s Českým rozhlasem Pardubice a Občanským sdružením Altus“. Třetí cykloetapa začínala opět na Masarykově náměstí v Chrudimi, kde na nás čekal autobus. I přes padající déšť se sešlo šest účastníků, kteří se těšili na malebnou přírodu Železných hor. Autobus je odvezl do obce Seč, kde začínala třetí cykloetapa. V Seči padající déšť neustával, ale naopak zesiloval. Proto se účastníci rozhodli vyhledat úkryt v místní restauraci, kde se zahřáli teplým čajem a zahráli si stolní fotbálek. Jelikož stále pršelo, tak cyklisté nasedli opět do autobusu a vydali se po krásách přírody na kolech autobusu. Autobusem jeli shodnou trasu etapy s tou předem určenou pro cyklo výlet. Účastníkům se nejvíce líbila zastávka u Vodního díla Křižanovice – Práčov. Vodní dílo bylo postavěno v letech 1948 – 1953 především pro energetické a vodohospodářské využití. Za nejzajímavější zastávku považovali Keltské hradiště, zde viděli pozůstatky dvojitých valů a příkopů keltského opevnění. Tyto valy byly v 19. století narušeny stavbou silnice z Hradiště do Křižanovic a stavbou evangelického kostela a hřbitova. Přesto je místo zajímavým archeologickým místem a jediným dosud známým keltským hradištěm ve východních Čechách. Na čtvrté a poslední zastávce cyklisté navštívili přírodní památku Kaštanka, která je sad jedlých kaštanů, jenž se nachází přímo v obci Nasavrky. Sad byl založen Janem Adamem Auerspergem roku 1776 a dodnes se zde zachovaly stromy z původní výsadby. Odborným průvodcem, který všem ukázal a povídal o tajuplné přírodě Železných hor, byl Vlastimil Peřina ze Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Poslední etapa se pojede v sobotu 19. srpna 2006. Sraz účastníků bude tradiční v 9 hodin na Masarykově náměstí v Chrudimi. Start etapy bude v obci Nasavrky a konec ve městě Chrudim, kde je v plánu navštívit akci chrudimského Aeroklubu na letišti spojenou s nafukováním horkovzdušného balonu. Na trase dlouhé 18 km účastníci navštíví 8 zastávek, projedou se i Peklem! Účast na této etapě přislíbil radní Pardubického kraje Ivo Toman. Bližší informace o čtvrté cykloetapě můžete získat na telefonním čísle 739 033 780 nebo e-mailem: hortenska@chrudimka.cz. Projekt „Za krásami přírody Železných hor s Českým rozhlasem Pardubice a Občanského sdružení Altus“ je realizován za podpory Pardubického kraje pod záštitou radního Ivo Tomana a Miloslava Macely. Akce je součástí projektu „KAPKA21 – Královéhradecký a Pardubický kraj: Agenda 21 pro každého (Síť informačních, poradenských a vzdělávacích center pro udržitelný život)“ realizovaného Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER v rámci grantového schématu MŽP „Síť environmentálních informačních a poradenských center“. „TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY“

Zdroj: www.chrudimka.cz, 7. 8. 2006