Aktuality, zajímavosti


Vzniká prales: kvůli přírodě, pro budoucí generace
Ondřej Píša, zdroj: www.ecn.cz

c Pokud si počkáme tak sto let, budeme mít ve východních Čechách prales. Vlastně - možná se toho nedožijeme, ale zůstane po nás něco dalším generacím. Tento týden začínají intenzivní jednání o vzniku pralesa v lesním komplexu Lichnice na Chrudimsku. Jedná se o plochu zhruba třiceti hektarů, která bude ponechána samovolnému přírodnímu vývoji. V této oblasti se již dlouhou dobu netěží dřevo, a tak zde je dobrý základ pro vznik unikátního rostlinného systému. Jaké bude mít zřízení pralesa výhody, nám řekl ředitel Chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta: „Za prvé to má výhody uchování genetické struktury lesa, to znamená struktury, co se týká druhového složení, to znamená není to monokultura a nikdy to monokultura nebude. Naopak to bude různodruhový les. Tady v tom případě jsou od dubu počínaje z těch nejteplejších až vlastně po smrky dole v údolí, které tam zůstávají v těch inverzních polohách studených, ale jsou zde jedle, jsou zde buky, lípy zde jsou na sutích, jsou zde reliktní bory, to všechno by mělo býti zachováno a zároveň by se to mělo věkově rozrůzňovat. To znamená, že ten les by se měl dostat do přirozené fáze, takové té iniciační, kde jsou malé semenáčky, potom tam jsou větší porosty až vlastně i sto až dvěstěleté stromy, které se nechávají přirozenému rozpadu.“ Smlouva mezi Lesy České republiky a Agenturou přírody a krajiny má velkou šanci na úspěch. Díky malému výskytu smrků nehrozí v neudržovaných oblastech kůrovcová kalamita. Podle ředitele Chráněné krajinné oblasti Železné hory zřízení pralesa nepřinese žádné problémy: „V případě tohoto místa, co máme u nás, tak v podstatě nevýhody nevidím, protože tyto části porostu nejsou ekonomicky výhodné pro těžbu. Tam by ta těžba byla strašně drahá, to dřevo by se - v uvozovkách - ekonomicky, podnikatelsky nevyplatilo.“ Milovníci přírody se nemusí bát, že by do vzácné lesní oblasti nemohli vstoupit. Zachovány zůstanou všechny turistické i cyklistické stezky. Jaká pravidla budou v lese platit, nám sdělil ředitel František Bárta: „Stávající národní rezervace, to je ten prales, který se navrhuje, ta část bezzásahová... říkám pralesy - ty pralesy vzniknou za sto let, to se ani my možná nedožijeme, tak vlastně to je součást národní přírodní rezervace a tam už jsou dost přísná pravidla přímo daná zákonem, jako například nevstupovat mimo cesty, zákaz sběru lesních plodů a podobně.“ Konečná smlouva o zřízení pralesa by měla vzniknout v horizontu jednoho roku. Poté začne vznikat ojedinělý, člověkem nedotčený biosystém. Motorové pily se v lese ozvou pouze tehdy, pokud bude nutné odstranit strom padlý přes cestu. František Bárta vysvětlil, proč se pralesní oblasti na našem území zakládají: „Účel je ten, abychom vybrali nejcennější lesní komplexy této republiky pro zachování budoucím generacím bez ovlivnění lidskou činností. Samozřejmě můžete namítnout, že tam kousek vedle toho je fabrika Hedvíkov a podobně, ale tady jde především o tom, aby tam nebyla pravidelná těžba, aby se tam nedosazovaly nepůvodní druhy, aby ta příroda zůstala přírodě se vším všudy. To znamená nejenom ten les jako takový, ale na ty různé věkové typy i strukturu toho lesa jsou vázány i různé druhy živočichů. A samozřejmě rostlin. Je jasné, že na rozpadavé dřevo jsou vázané houby, což je takové atraktivní pro lidi. Ale každopádně je tam 600-700 druhů hub a my známe, sbíráme pět až šest. Ale tím vstupem a sběrem vlastně poničujeme to cenné, co tam je.“

Autor: Ondřej Píša, zdroj: www.ecn.cz, 14. 7. 2006