Aktuality, zajímavosti


Vzácný mečík roste i na Chrudimsku
Naděžda Gutzerová

Příprava evropských chráněných území NATURA 2000 je v historii české ochrany přírody unikátním projektem. Díky němu probíhá rozsáhlé mapování, které nemá obdoby a které přináší i překvapivé objevy. Takovým je i nález nové lokality atraktivního mečíku střechovitého na Chrudimsku. Tato až jeden metr vysoká rostlina s červenými květy, si v kráse nezadá se zahradními druhy mečíků. Snad právě proto zůstaly v Čechách pouze dvě lokality této rostliny. Jednou z nich je rezervace Strádovka u Rohozné v CHKO Železné hory, druhá lokalita je až na Rokycansku. Nová lokalita u Zbyhněvic je tudíž třetí místem, kde tato rostlina v Čechách roste. V současné době probíhají jednání jejímž cílem je zajistit zachování této lokality, které se neobejde bez zajištění údržby, tj. kosení, dnes již téměř zalesněné louky.

Zdroj: Noviny Chrudimska, 30. 7. 2004


Mečík Střechovitý (foto: Michael Hošek, 2004)
Foto: Michael Hošek, 2004