Aktuality, zajímavosti


Stihnou rozhlednu do konce roku?

Trhová Kamenice - Ještě do konce letošního roku má být na Zuberském kopci vybudována nová rozhledna. Ta se stane součástí věžě, která ponese vysílací zařízení operátorů mobilních telefonů.

Jak včera potvrdil starosta Trhové Kamenice Jan Svoboda, v současnosti jsou dořešovány majetkoprávní vztahy. Obec bude totiž vlastníkem pozemku, na němž věž vyroste. "Teď čekáme, až obdržíme ještě jednu smlouvu, abychom ji mohli dopravit na katastrální úřad. Až bude toto vyřešeno, pronajmeme parcelu investorovi", vysvětluje Jan Svoboda s tím, že tato firma pak začne vyřizovat potřebná povolovací řízení.

Podle původních předpokladů měla rozhledna vyrůst ještě do konce tohoto roku. Starosta Trhové Kamenice se domnívá, že zmíněný termín přece jen může být dodržen. "Stavba bude sestavována z ocelových dílů. Je třeba si ale uvědomit, že máme už počátek října", podotýká vzápětí Jan Svoboda. Provozovatelem rozhledny se stane obec. Z její pochůzné plošiny se prý návštěvníkům naskytne vskutku zajímavý pohled na celé Hlinecko.

(krč)

Zdroj: Noviny Chrudimska, 3. 10. 2001