Aktuality, zajímavosti


Památný smrk ve slavické oboře už podruhé poškodila vichřice!

Vedoucí nasavrcké Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta tvrdí, že strom dožívá a k jeho záchraně kovová táhla nikterak nepřispějí.
Slavice - Víkendová bouře poškodila památný strom ve zdejší oboře. Smrk, jehož stáří se odhaduje na dvě stě let, má vinou silného větru polámané větve. Ojedinělý přírodní útvar v Evropě, který měl ještě před dvěma roky čtyři kmeny, poškodily náhlé klimatické změny již podruhé. Chrudimský rodák Vladimír Beran z Ústí nad Labem, který před prázdninami slavickou oboru navštívil, je přesvědčen, že by poničení stromu mohli ochránci přírody účinně zabránit. "Pokud není kmen zajištěn kovovými táhly, dojde zákonitě ve stáří stromu k rozlomení. Do roku 1946 jsem žil ve Slatiňanech a pamatuji tudíž, že tehdejší majitel panství, Ferdinand Augsperg, přírodu skutečně chránil - koruny stromů ve slatiňanském parku i oboře byly zajišťovány kovovými táhly," tvrdí Vladimír Beran. Určitým řešením by podle jeho slov byl případný sponzor, kterému není příroda lhostejná a zajištění smrku proti rozlomení by mohl financovat. Vedoucí nasavrcké Správy chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta odmítá domněnku, že je strom bez dohledu odborníků. "Před dvěma lety v září byl jeden boční kmen při vichřici vylomen. Okamžitě jsme zajistili ošetření stromu včetně konzervace, a to za pět tisíc korun," vysvětluje František Bárta. Zajištění kmenu za pomoci kovových táhel je podle jeho slov zbytečné, smrk se prý nachází uprostřed lesa a jeho poškození je kromě vichřice zapříčiněno dřevokaznými mravenci. "Je to letitý strom, který má prakticky život za sebou. To lze našimi silami jen těžko ovlivnit. A co se týče sponzorů, v této době existuje pouze jediná firma, jež je ochotna na Chrudimsku investovat peníze do ekologie - prachovická cementárna. Ta má ale tolik aktivit, že nemůže být u všeho," dodává František Bárta. Slavický oborník Jan Pešek je přesvědčen, že Správa CHKO Železné hory svou povinnost vůči přírodě rozhodně nezanedbává. "Naopak se podivuji tomu, že pan Beran navštívil oboru v červnu, kdy je sem vstup zakázán. Tím porušil zákon," uvedl včera Jan Pešek.

Zdroj: Noviny Chrudimska, 10. 7. 2001